Тоног төхөөрөмж
CATERPILLAR RM500 БУЦАХ
Хөдөлгүүрийн чадал: 403 kW
Жин: 27,43т
Хөдөлгүүр: C15Acert
Эргэлтийн радиус : 3,7м
Хурд: 9,2km/h
Хэмжээ: 9,68x2,98x3,39m