Тоног төхөөрөмж
Mercedes Benz 1944 БУЦАХ
Загвар: Mercedes Benz 1944
Үйлдвэрлэсэн он: 2001
Жин: 19.000 кг
Даацын жин: 11.900 kг