Тоног төхөөрөмж
Tamrock D25KS БУЦАХ

Ил уурхайн тэсэлгээний DTH цохилтот өрмийн машин Tamrock D25KS

  • Өрөмдөх диаметр 127-172мм
  • Өрөмдөх гүн  8,5м
  • Штанг дээрх мушгих момент 5,54кНм
  • Эргэлтийн хурд 146 эрг/мин
  • Компрессорын гаргалт 1000-1160 куб.м/мин
  • Нийт жин            33,566кг
  • Овор                     14,20х3,73х4,29 м