Тоног төхөөрөмж
Atlas Copco PV275D БУЦАХ

Ил уурхайн тэсэлгээний эргэлтэт өрмийн машин Atlas Copco PV275D

  • Өрөмдөх диаметр 189-270мм
  • Өрөмдөх гүн  59,4м
  • Хошуун дээрх даралт 34,000кг
  • Макс нэвтрэх хурд 0,6м/с
  • Штанг дээрх мушгих момент 11,8кНм
  • Нийт жин 84 тонн
  • Овор     12,60х20,40х5,60 м