Тоног төхөөрөмж
CATERPILLAR 140H БУЦАХ
Хөдөлгүүрийн чадал: 123 кВт
Жин: 13600 кг
Түлшний банкны багтаамж: 284 литр
Шатахуун зарцуулалт: 13-20 литр/цаг
Өргөн: 2482 мм
Өндөр: 3352 мм
Урт: 11650 мм
Хөдөлгүүрийн төрөл: 3306