Мэдээлэл
Худалдааны зар
ХАНБОГД-ОЮУТОЛГОЙ ЧИГЛЭЛИЙН 35.1 КМ АВТОЗАМЫН АСФАЛЬТБЕТОН ХУЧИЛТЫН АЖИЛ 100% ХИЙГДЭЖ БҮРЭН ХОЛБОГДЛОО! БУЦАХ

ХАНБОГД-ОЮУТОЛГОЙ ЧИГЛЭЛИЙН 35.1 КМ АВТОЗАМЫН АСФАЛЬТБЕТОН ХУЧИЛТЫН АЖИЛ 100% ХИЙГДЭЖ БҮРЭН ХОЛБОГДЛОО

 Энэ ондоо багтааж хөдөлгөөнийг нээхээр ажиллаж байна.